Thursday, 28 April 2011

Generasi Al-Quran

SIAPAKAH GENERASI AL-QURAN?
Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabat baginda pada awal sejarah perkembangan Islam disebut oleh Sayyid Quthub sebagai
“Generasi Al-Quran” Mereka merupakan generasi terbaik yang pernah hadir di tengah umat manusia. Generasi inilah menurut Sayyid Quthub, yang disebut oleh firman Allah s.w.t :

“ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah ”
(Ali Imran ayat 110) 


SIAPAKAH GENERASI AL-QURAN?
Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabat baginda pada awal sejarah perkembangan Islam disebut oleh Sayyid Quthub sebagai
“Generasi Al-Quran” Mereka merupakan generasi terbaik yang pernah hadir di tengah umat manusia. Generasi inilah menurut Sayyid Quthub, yang disebut oleh firman Allah s.w.t :

“ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah ”
(Ali Imran ayat 110)

Generasi terbaik Islam seperti di atas, menurut Sayyid Quthub, belum pernah lahir kembali, sehinggalah pada zaman kita sekarang. Padahal, menurut beliau lagi, Al-Quran masih berada di tangan kita. Tetap terpelihara seperti zaman sebelumnya. Begitu juga dengan hahis, terpelihara dengan baik. Tapi, mengapa kini kedua-dua sumber utama itu tidak dapat melahirkan generasi terbaiknya seperti dah
ADAKAH GENERASI INI DAPAT DILAHIRKAN KEMBALI?


Dalam kitab “Ma’alim al-Thariq’, Sayyid Quthub memberikan jawapan. Generasi Al-Quran katanya, dapat dilahirkan kembali apabila kaum muslimin memiliki 3 tingkah laku seperti yang terdahulu dimiliki oleh Nabi dan kaum Muslimin pada awal perkembangan Islam.


Pertama :
Umat Islam perlu mencintai Al-Quran dan menjadikannya sebagai satu-satunya sumber rujukan dalam kehidupan. Ini bermakna, Al-Quran harus tertanam dalam hati dan fikiran, serta menjadi roh dalam setiap nafas kehidupan, sehingga Al-Quran tidak menjadi benda mati, tapi benar-benar wujud dalam realiti kehidupan.

Kedua : Umat Islam perlu memiliki sikap ketaatan yang tidak berbelah bagiterhadap perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam hal ini, Al-Quran dipelajari tidak hanya untuk menambah pengetahuan dan memperdengarkan bacaan semata-mata, tapi benar-benar untuk dilaksanakan. Al-Quran jelas Sayyid Quthub, perlu disatukan dalam jiwa raga kaum muslimin dan diguna pakai dalam kehidupan mereka, sehingga Al-Quran tidak hanya membeku dalam otak dan terselit dalam karya-karya ilmiah. Sejarah mencatatkan, para sahabat dahulu mempelajari Al-Quran tidak banyak, hanya sepuluh ayat dalam satu masa. Mereka tidak menambahnya sehinggalah mereka memahami dan melaksanakan sepuluh ayat tersebut.

Ketiga : Umat Islam perlu bersedia membuang kehidupan lalu mereka sebelum Islam (jahiliah). Ini bermakna, dengan Islam seseorang perlu memulai hidup baru dengan ajaran atau nilai yang baru dan dengan pergaulan serta persaudaraan yang baru. Pendek kata, mereka perlu bersedia menanggalkan dan membuang semua ajaran dan warisan nenek moyang yang sesat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, setiap muslim, tegas Quthub, harus mampu bukan sahaja meninggalkan jahiliah moden tetapi juga menjauhi orang-orang yang pemikirannya terpengaruh dengan jahiliah moden itu.

Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Isra’ ayat 82:

Ertinya: “Dan Kami (Allah) turunkan Al-Quran ini sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Dan tidaklah rugi kecuali bagi orang-orang yang zalim.”


Marilah sama-sama kita mencorak dan membina generasi hari ini supaya menjadi generasi al-Quran yang dapat melaksanakan seluruh tuntutannya dalam kehidupan.
Antara tuntutan al-Quran terhadap umat Islam ialah :


1– IMAN WA TA’ZIM
2– TILAWAH WA TARTIL
3- TAZAKKUR WA TADABBUR
4– HUKUM WA IQAMAH
5– TABLIGH WA TIBYAN